La Scuola организира курсове, индивидуално обучение, корпоративни обучения по турски език. Курсовете  са по системата Istanbul.  Индивидуалното обучение  се заплаща на пакети от минимум 20 урока. При закупени по-голям брой уроци се прави отстъпка. Нивата са съобразени с Европейската езикова рамка.