Бизнес италиански:


Questo corso si rivolge a tutti coloro che lavorano con la lingua italiana e che quindi hanno necessità non solo di conoscere i termini tecnici dell’Italiano degli affari ma anche di comprendere gli aspetti specifici della vita d’impresa cui gli stessi termini si riferiscono.

Курсът по бизнес италиански (Italiano degli affari) е  практичен и изключително подходящ за подготовка за работна среда в италианска атмосфера. Освен че се научават съответните италиански термини, се прави и практичен граматически преговор, съобразен с целите на обучението.
Препоръчително е желаещите да започнат това обучение да имат ниво В2 по италиански език. Владеенето на нивото се удостоверявя с входящ тест, който е напълно безплатен.
Обучението се извършва при индивидуални и групови уроци, както и за корпоративни клиенти.

Системата, по която се провежда обучението, е Un vero affare.

Цената за два учебни урока, т.е. 90 мин, е 50.00 лв, докато цената за пакет от 20 урока е 480.00 лв.