Разговорен италиански: 


Изучаването на един език и култура трябва да носи удоволствие! Затова създадохме специализираният курс по италиански “Cultura e conversazioni”. Ако учиш италиански език и искаш да опознаеш нейната култура тук в София, тогава се запиши на специализирания курс по италиански “Conversando in italiano: cultura e tradizioni”, воден от Edo Sutera и Гюлер Ахмедова. Това е серия от 20 отделни урока с продължителност по 2 астрономически часа. Уроците включват лекционна част за италианската култура, традици и кухня във всеки един от 20-те й региона, след което идва разговорната част по предварително подготвени материали за четене, слушане и разбиране. Курсът се препоръчва за владееши ниво минимум В1. Владеещи нивата А1-А2 могат да се включат само в лекционната част. Местата се ограничени. За информация относно цената се свържете с нас.

Първата лекция е на 21 октомври от 15 ч.