Арменски език


La Scuola организира курсове , индивидуално и специализирано и корпоративно обучение по арменски език. Курсовете  са  водени от филолог. Индивидуалното обучение  се заплаща на пакети от минимум 20 урока. При закупени по-голям брой уроци се прави отстъпка.  Нивата са съобразени с Европейската езикова рамка.