Арменски език


La Scuola организира курсове , индивидуално и специализирано и корпоративно обучение по арменски език. Курсовете  са по 70 у.ч. и и са водени от филолог.. Индивидуалното обучение може да се заплаща всеки път или да се заплатят пакети от 10 или 20 урока. При закупени по-голям брой уроци се прави отстъпка. Нивата са съобразени с Европейската езикова рамка.