Медицински английски


Курсът е предназначен за специалисти в сферата на здравеопазването, които целят да усъвършестват знанията и комуникативните си умения по английски език в медицински и научен контекст.
Лекциите се водят индивидуално или в група. Графикът се изготвя според желанието  на курсистите и преподавателя.
La Scuola гарантира максимална гъвкавост и професионализъм, съчетан с лично отношение към вашите нужди, и ще състави необходимия за Вас учебен план при индивидуално обучение.

Груповите занимания по медицински английски се осъществяват по утвърден учебен план, който също така покрива необходимия обем от лекции, за развитие на езиковите компетенции.