Медицински немски:


Medical Deutsch course is led in German for students who already speak B1-B2 German language. The course starts in January 2020.

German language course level A1 taught in English starts in January 2020.

For further information please send us an e-mail: office@lascuola.org 

Курсът е предназначен за специалисти в сферата на здравеопазването, които целят да усъвършестват знанията и комуникативните си умения по немски език в медицински и научен контекст.
Лекциите се водят индивидуално или в група. Груповите занимания по медицински немски се осъществяват по утвърден учебен план, който също така покрива необходимия обем от лекции, за развитие на езиковите компетенции.

Графикът се изготвя според желанието  на курсистите и преподавателя. Нужно е курсистите да владеят поне ниво В1-В2, което могат да удостоверят със сертификат или полагане на тест за определяне на нивото.

Предвижда се обучението да започне през декември 2019 г.

Лекциите ще бъдат водени от native speaker.

La Scuola гарантира максимална гъвкавост и професионализъм, съчетан с лично отношение към вашите нужди, и ще състави необходимия за Вас учебен план при индивидуално обучение.

 

За подробности, моля да да се свържете с нас по телефон или имейл от секцията контакти.