Бизнес английски:


За да бъдете успешни във Вашите бизнес и кариера в международен план е необходимо на първо място да владеете английски език. Затова курсът по бизнес английски акцентира върху развитието на езиковите компетенции в бизнес комуникацията, като надгражда наученото до този момент. Препоръчително е желаещите да започнат това обучение да имат ниво В2 по английски език. Владеенето на нивото се удостоверевя с входящ тест, който е напълно безплатен.

Обучението се извършва при индивидуални и групови уроци, както и за корпоративни клиенти.