Езиков център La Scuola и Асоциация за подпомагане     на академичната общност сключиха партньорство, с което    притежателите на  картите ISIC, ITIC, EYC вече ще се                    възползват от следните отстъпки: 

  • Отстъпка от 10 (десет) лева, учебник и учебна тетрадка от стандартната цена за общоезикови курсове освен ако не е обявена друга такава промоция.
  • Отсъпка от 20 (двадесет) лева за разговорен курс от стандартната цена освен ако не е обявена друга такава промоция.
  • Отстъпка от 15 (петнадесет) лева при закупуване на пакет от 20 урока за индивидуално обучение от един чужд език на друг  освен ако не е обявена друга такава промоция.
  • Отсъпка от 15 (петнадесет) процента при закупуване на пакет от 50 (петдесет) урока   индивидуално обучение от един чужд език на друг освен ако не е обявена друга такава промоция. 
  • Отсъпка от 15 (петнадесет) лева при закупуване на пакет от 20 урока за подготовка за сертификати, матури, интервюта и други подобни освен ако не е обявена друга такава промоция.
  • Остъпка от 10 (десет) процента при писмени и устни преводи освен ако не е обявена друга такава промоция.
  • Отсъпка от 10 (десет) процента за всички останали случаи, когато не е обявена промоция.