Езика, не рожденното място, твърдят по-голямата част от 14 000 души в проучване Националната принадлежност е разтегливо понятие, следователно какво коства, за да бъдеш счетен за истински италианец.

Ново проучване сочи, че според повечето италианци не рожденното място, а владеенето на езика е определящо. Изследване, публикувано от Pew Research Center, се допитало до жители на „ботуша“ за да разбере кои са незаменимите фактори за да бъдеш наречен истински италианец. По-малко от половината, едва 42% отбелязват, че да си роден в Италия е от основно значение за националната идентичност.

В Европа само унгарците и гърците- жители на две страни, които както Италия понасят бремето на продължаващата мигрантска криза, са склонни да се съгласят, че родното място е важен компонент от националната идентичност.

Приблизително 50% от запитаните в Япония са дали същия отговор.В Швеция едва 8% са подкрепили важността на рожденното място, а в Германия, Австралия и Холандия стойностите относно този показател са под 20%. Проучването било проведено между месеците май и април миналата година и включило повече от 14 000 участници в 14 страни.

Какъв се оказал ключовия фактор, за да бъдеш счетен за истински италианец ли? За щастие това е нещо, което всеки би могъл да постигне, а именно да научи езика.

„Владеенето на езика се оказва най-критичната точка, що се отнася до националната принадлежност.“ – отбелязват изследователите, провели проучването. Резултатите показват, че това е основния фактор според всяка една от страните участнички. Шест от десет сред запитаните италианци (т.е. около 59%) подкрепят важността на познаването и владеенето на езика.

За сравнение процентите в Холандия са 84%, в Унгария и Великобритания 81% и 79% в Германия. Половината от запитаните италианци са на мнение, че споделянето на националната култура и традиции е ключов фактор, което поставя Италия в средата на класирането.

68% от унгарците поставят като приоритет националните обичаи и ги считат за основен критерий, свързан с националната принадлежност. Процентът сред шведите е едва 26%. Проучването засяга и въпроса дали изповядваната религия има някакво отношение към националната идентичност. Като цяло по-голямата част от хората, с изключение на участниците от Гърция, не са се съгласили.

Така че владеете ли езика възможността да получите италианска национална принадлежност мигновено нараства.

Т.В.

София, 19.02.2017