В няколко поредици La Scuola ще изготви за вас кракти разговорници  с изрази на различни езици. Всички  ние обичаме да пътуваме и често не остава време да се подготвим с езиков курс за мечтаното пътешествие. Езикът не трябва да бъде бариера, а пътят към мечтите, позволявайки ни да се насладим на приключенията. Затова пък винаги можем предварително да направим списък от полезни изрази, които със сигурност ще ни помогнат във всякакви ситуации.Започваме с изрази на английски, италиански и превод на български. Очаквайте продължение!

 

English italiano Български
Welcome Benvenuto (sg>m)

Benvenuti (pl>m)

Benvenuta (sg>f)

Benvenute (pl>f)

Добре дошъл!

Добре дошли! (pl>m)

Добре дошла!

Добре дошли!  (pl>f)

Hello (General greeting) Ciao

Salve

Здравей!

Привет!

Hello (on phone) Pronto? Ало?
How are you? Come va?

Come stai? (inf)

Come sta? (frm)

Как е?

Как си? (inf)

Как сте? (frm)

Reply to ‘How are you?’ Bene grazie. E tu? (inf)

Bene grazie. E lei? (frm)

Добре, благодаря! А ти? (inf)

Добре, благодаря! А Вие? (frm)

Long time no see Quanto tempo! Колко време мина! (откакто не сме се виждали)
What’s your name? Come ti chiami? (inf)

Come si chiama? (frm)

Как се казваш? (inf)

Как се казвате? (frm)

My name is … Mi chiamo … Казвам се….
Where are you from? Da dove vieni?

Di dove sei? (inf)

Da dove viene?

Di dov’è? (frm)

Откъде си?

Откъде си? (inf)

Откъде сте?

Откъде сте? (frm)

I’m from … Vengo da …

Sono di …

Идвам от….

Аз съм от….

Pleased to meet you Piacere

Piacere di conoscerti (inf)

Piacere di conoscerLa (frm)

Приятно ми е!

Приятно ми е да се запознаем!

(inf)

Приятно ми е да се запознаем!

(frm)

Good morning

(Morning greeting)

Buongiorno Добро утро!
Good afternoon

(Afternoon greeting)

Buongiorno

Buon pomeriggio

Добър ден!

Приятен следобед!

Good evening

(Evening greeting)

Buonasera Добър вечер!
Good night Buonanotte Лека нощ!
Goodbye

(Parting phrases)

Ciao

Ci vediamo

Arrivederci

ArrivederLa (frm)

Чао!

Довиждане!

Довиждане!

Довиждане! (frm)

Good luck! Buona fortuna!

In bocca al lupo!

Късмет!
Cheers! Good Health!

(Toasts used when drinking)

Salute!

Cin cin!

Наздраве! (при кихане)

Наздраве! (вдигане на тост)

Have a nice day Buona giornata! Приятен ден!
Bon appetit /

Have a nice meal

Buon appetito! Добър апетит!
Have a good journey Buon viaggio! Лек път!
I understand Capisco Разбирам
I don’t understand Non capisco

Non ho capito

Не разбирам

Не разбрах

Yes Да!
No No Не!
Maybe Forse

Magari

Може би
I don’t know Non lo so Не знам
Please speak more slowly Può parlare più lentamente? Може ли да говорите по-бавно?

(frm)

Please say that again Potresti ripetere per favore? (inf)

Potrebbe ripeterlo per favore? (frm)

Би ли повторил, моля те?  (inf)

Бихте ли повторили, моля?  (frm)

Please write it down Può scriverlo, per favore? (frm)

Puoi scriverlo, per favore? (inf)

Би ли го написал/а, моля те?

(frm)

Бихте ли го написали, моля? (inf)

Do you speak English? Parli inglese? (inf)

Parla inglese? (frm)

Говориш ли английски?  (inf)

Говорите ли английски? (frm)

Do you speak Italian? Parli italiano? (inf)

Parla italiano? (frm)

Говориш ли италиански?  (inf)

Говорите ли италиански? (frm)

Yes, a little

(reply to ‘Do you speak …?’)

Sì, un po’ Да, малко
Speak to me in Italian Parla italiano con me

Potete parlarmi in italiano

Говорете ми на италиански.

Можете да ми говорите на италиански.

How do you say … in Italian? Come si dice … in italiano? Как се казвам на италиански?
Excuse me Permesso (let me through)

Scusa! (inf)

Scusami! (inf)

Scusi! (frm)

Mi scusi! (frm) – pardon

Може ли?

Извинявай! (inf)

Извини ме! (inf)

Извинете! (frm)

Извинете ме! (frm)

How much is this? Quanto costa? Колко струва?
Sorry Mi dispiace Съжалявам!
Please Per favore Моля
Thank you Grazie

Molte grazie

Grazie mille

Благодаря

Много благодаря

Хиляди благодарности

Reply to thank you Prego Моля (няма за какво)
Where’s the toilet? Dov’è la toilette?

Dov’è il bagno?

Къде е тоалетната?
This gentleman will pay for everything Pagherà tutto questo signore Този господин ще плати всичко
This lady will pay for everything Pagherà tutto questa signora Тази госпожа ще плати всичко
Would you like to dance with me? Vuole ballare con me? (frm)

Vuoi ballare con me? (inf)

Balliamo? (inf)

Бихте ли танцували с мен? (frm)

Искаш ли да танцуваш с мен?

(inf)

Да танцуваме?  (inf)

Do you come here often? Ci vieni spesso qui?

Vieni qui spesso?

Често ли идваш тук?
I miss you Mi manchi (>sg)

Mi mancate (>pl)

Липсваш ми (>sg)

Липсвате ми  (>pl)

I love you Ti amo Обичам те
Get well soon Guarisci presto! Бързо оздравяване!
Leave me alone! Lasciami in pace! Vattene! (inf)

Mi lasci in pace! Se ne vada! (frm)

Остави ме на мира!

Махай се! (inf)

Оставете ме на мира! Махнете се! (frm)

Help! Aiuto! Помощ!
Fire! Al fuoco! Огън!
Stop! Ferma!

Stop!

Спри!

Стоп!

Call the police! Chiama la polizia! (inf)

Chiami la polizia! (frm/sg)

Chiamate la polizia! (inf)

Chiamino la polizia! (frm/pl)

Обади се на полицията! (inf/ sg)

Обадете се на полицията! (frm/sg)

Обадете се на полицията! (inf/sg)

Обадете се на полицията! (frm/pl)

Marry Christmas and Happy New Year Buon Natale e felice anno nuovo Весела Коледа и щастлива нова нова година
Easter greetings Buona Pasqua Честит Великден
Birthday greetings Buon compleanno Честит рожден ден