Какво е идиом?

Идиомът е устойчиво словосъчетание. Неговият смисъл се крие в съставящите го думи, но е трудно, почти невъзможно, да се разгадае ако се гледа всяка една дума поотделно. Ето защо всички съставящи го думи се разглеждат като едно словосъчетание и се заучават наизуст. Именно по тази си характеристика, те се различават от метафорите или фразeлогизмите, чиито смисъл е по-лесен за отгатване.

Интересното е, че всеки език си има уникални идиоми и буквалното им превеждане е често срещана грешка. Друга характерна черта е тяхната устойчивост. Думите които изгражdат един идиом са фиксирани и не могат да бъдат заменени дори и от техни синоними. Например: „От бодил, та на драка”. Тази фраза буди смях, защото „трън” и „глог” за заменени със синоними и разрушават целия израз. Тук истинският идиом е „От трън, та на глог”.

Идиомите са най-често срещани при неофициалното общуване, особено щом става дума за жаргон и разговорна реч. Те са и често срещано изразно средство в публицистиката, което внася цвят и разчупва изказа. Въпреки липсата на формалност, употребата на идиоми показва завидно умеене на чужд език, находчивост и обща култура. Ето защо ще разледаме някои идиоми на английски език!

  • A hot potato ( горещ картоф) -> спорна тема
  • Cost an arm and a leg (струва една ръка и крак) -> много скъпо
  • Kick the bucket (ритам кофата) -> ритам камбаната
  • Тake the cake (взимам тортата) -> обирам точките

  • Havent’t seen you in donkey’s years (не съм те виждал от магарешки годинит) -> от дълго време. Този идиом е изключително забавен и на пръв поглед нелогичен. Причината за магарешки години идива от факта, че магаретата живеят дълго, а и също думата уши (ears) се римува с думата за години (years). Тук имаме като налогия, така и игра на думи, още позната като pun.
  • Bite the bullet (хапя куршума) -> налага се на правя нещо неприятно. Историята зад този идиом е също интересна. В миналото, по време на боеве, войниците се оперирали без упойка. Те трябвало да захапат куршум, за да помогнат с ужасната болка. Българска алтернатива би била „стискам зъби”
  • Bob’s your Uncle (Боб е твой вуйчо) -> постигам нещо с голяма лекота. Идиомът идва от решението на министър-председателя на Ирландия (Робърт Сесил) да назначи племенника си като държавен секретар – Артър Балфур, който бил „племенник на Боб”

  • When pigs fly (Когато прасетата полетят) -> никога няма да стане. Добра българска алтернатива би била „когато цъфнат налъмите”
  • Tie the knot (връзвам на възел) -> ще се женя. Този идиом произхожда от една традиция – ръцете на младоженците се връзвали с летна. По този начин те се свързвали и скрепявали съвместния си живот.