Унгарски език


La Scuola организира курсове, индивидуално и специализирано  и корпоративно обучение по унгарски език.  Индивидуалното обучение може да се заплаща всеки път или да се заплатят пакети от 10 или 20 урока. При закупени по-голям брой уроци се прави отстъпка. Нивата са съобразени с Европейската езикова рамка.

Hungarian language could be taught in English!